Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

Nie jest żadną tajemnicą, że aby wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia w magazynie mogły być eksploatowane w możliwie najbardziej bezpieczny sposób, powinny spełniać wszelkie niezbędne normy jakości. Tyczy się to między innymi wózków widłowych, układnic oraz suwnic. Nie każdy o tym wie, ale wymóg okresowej kontroli i przeglądów obowiązuje również regały wysokiego składowania.

Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy, pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych działań w zakładzie pracy. Zobowiązany jest on do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków i właściwego zaplecza. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek przeprowadzania systematycznej kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy oraz stanu technicznego maszyn. Istotną informacją jest fakt, że pracodawca ma również obowiązek ustalenia sposobu rejestracji nieprawidłowości w zakładzie oraz wyznaczenia metod ich usuwania.

W jaki sposób montować regały wysokiego składowania?

Aby zachować możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym, regały wysokiego składowania powinny być montowane przez montażystów producenta lub przez inne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Tylko w ten sposób proces montażu będzie mógł być przeprowadzony w możliwie najbardziej sprawny oraz bezpieczny sposób. Po przeprowadzonej realizacji powinno się sporządzić specjalny protokół potwierdzający odbiór urządzeń magazynowych.

Ważne jest, aby codzienna eksploatacja regałów była prowadzona zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej. Istotne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na nośność całej konstrukcji. Całkowicie zabronione jest bowiem przekraczanie dopuszczalnych obciążeń wywieranych na elementy konstrukcji. Zakończyć się to może nawet zawaleniem regału pod własnym ciężarem. Bardzo istotne jest, aby zapoznać się ze wszystkimi warunkami użytkowania regału. Tyczy się to przede wszystkim montażu, konserwacji oraz przeglądów konstrukcji. Sprawdzanie regałów wysokiego składowania powinno być przeprowadzane cotygodniowo oraz okresowo. Kontrola stanu technicznego regału powinna być przeprowadzana po każdej awarii mogącej spowodować uszkodzenie konstrukcji.

W jaki sposób przeprowadzać przeglądy regałów?

Przeglądy cotygodniowe może przeprowadzać pracodawca lub wyznaczony przez niego pracownik, natomiast przeglądy okresowe muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na rok. W tym przypadku prawo do przeprowadzenia przeglądu ma wyłącznie producent regału. Zakres przeglądów jest ściśle określony i regulowany europejską normą EN 15 635:2008. Norma ta dotyczy regałów paletowych, półkowych, wspornikowych, wjezdnych, przejezdnych, przepływowych oraz wielokondygnacyjnych. Specjalista przeprowadzający przegląd ma za zadanie wykonać niezbędne pomiary odkształceń elementów regałowych pod obciążeniem. Oprócz tego jego zadaniem jest również zwrócenie szczególnej uwagi na warunki użytkowania regałów i w razie nieprawidłowości przekazać pracownikom odpowiednie zalecenia dotyczące eksploatacji konstrukcji.

Bardzo istotne jest, aby w czasie kontroli zwrócić uwagę również na stan oświetlenia oraz jakość dróg transportowych. Przegląd należy zakończyć raportem, który pozostawiany jest użytkownikowi. Raport powinien obejmować: opis i zestawienie elementów do wymiany lub uzupełnienia, zalecenia pokontrolne, a także rysunki rozmieszczenia i konfiguracji regałów. Sporządzony dokument powinien więc stanowić podstawę do zaplanowania i przeprowadzenia działań naprawczych.

Przeglądy regałów- dlaczego są tak istotne?

Regularne kontrolowanie stanu technicznego regałów ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzonych działań w zakładzie przemysłowym oraz w magazynie. Bardzo istotne jest, aby w tym zakresie stawiać na sprawdzone rozwiązania i korzystać z konstrukcji dostarczanych przez znanych i renomowanych wytwórców. Da to pewność wysokiego stopnia bezpieczeństwa w zakładzie pracy.