Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

OFERTA

NADZÓR

Profesjonalny Nadzór BHP

WYPADKI

Zgłaszanie i Dukumentacja

RYZYKO ZAWODOWE

Ocena Ryzyka Zawodowego

ANALIZA BHP

Audyt Stanu BHP W Twojej Firmie

SZKOLENIA

Pełen zakres Szkoleń

Usługi BHP i PPOŻ dla firm

Zasady bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy powinien znać każdy pracownik. Nigdy nie wiadomo, kiedy może dojść do nieszczęśliwego wypadku, dlatego warto znać podstawowe przepisy. Nasz ośrodek szkolenia posiada wykwalifikowaną kadrę, która zadba o to, aby w ciekawy i przede wszystkim przystępny sposób przekazać posiadaną wiedzę. Oprócz kursów oferujemy również wszelkiego rodzaju usługi BHP dla firmy z Warszawy czy też innych lokalizacji.

Usługi BHP i PPOŻ dla firm

Ponad 20-letnie doświadczenie pozwoliło nam uruchomić wiele ciekawych rozwiązań, które z pewnością ułatwią pracę wielu przedsiębiorstwom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy pracodawca może pozwolić sobie na posiadanie w swoich szeregach organu odpowiedzialnego tylko i wyłącznie za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz PPOŻ. Dlatego też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i oferujemy takie usługi BHP dla firm, jak:

Nasz ośrodek szkoleniowy dokłada wszelkich starań, aby przeprowadzane działania były wykonywane przede wszystkim rzetelnie oraz terminowo. Zdobyte doświadczenie pozwala nam wykonywać wszystkie usługi BHP i PPOŻ na najwyższym poziomie. Dzięki temu mamy pewność, że klient będzie zadowolony z wykonywanych przez nas zadań niezależnie czy będą one prowadzone przez nas zdalnie, czy też stacjonarnie w Warszawie.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszymi usługami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

NADZÓR

STAŁY NADZÓR BHP – W RAMACH WYKONYWANIA ZADAŃ SŁUŻBY BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Podstawę prawną działalności służb bhp stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

Wyrażamy przekonanie, że poziom i jakość oferowanych przez nas usług zaspokoi potrzeby Państwa firmy i przyczyni się do pomyślnego jej rozwoju. Wszystkim zainteresowanym proponujemy bezpośrednie spotkanie z przedstawicielem naszej firmy w celu zapoznania się z Państwa oczekiwaniami, ustalenia sposobu organizacji służby oraz wynagrodzenia za realizację umowy.

W ramach świadczenia stałych usług na rzez zakładów pracy, proponujemy:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

Zadzwoń Teraz:

(22) 824-03-66
lub

WYPADKI

WYPADKI PRZY PRACY, ZWIĄZANE Z PRACĄ, WYPADKI W DRODZE DO PRACY I Z PRACY.
„Nic mi się nie stanie” – tak zapewne myśli większość pracowników łamiących przepisy bhp.
Według opublikowanych przez GUS danych w 2015 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy przekroczyła 87000 osób, w tym:

 • Wypadkom z ciężkimi obrażeniami uległy – 495 osoby
 • Wypadkom śmiertelnym uległy – 303 osoby

Pracodawco, pamiętaj...

że dopuszczając do pracy pracownika bez obowiązkowego szkolenia z zakresu bhp, bierzesz na siebie odpowiedzialność cywilnoprawną, co może się wiązać z wypłacaniem renty lub odszkodowania (art. 444 k.c.)
Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem pracownika?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009r. Nr 105, poz. 870 z póź. zm.) pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:

 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
 • zabezpieczyć miejsce wypadku
 • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
 • sporządzić właściwą dokumentację
 • zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom

Już sam fakt zaistnienia wypadku stawia pracodawcę w trudnej sytuacji. Aktyw BHP proponuje Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego. Naszą ofertę adresujemy do wszystkich pracodawców, którzy chcą zaoszczędzić czas, a także mieć pewność, że dokumentacja sporządzona jest prawidłowo i zgodnie z prawem.

Zadzwoń Teraz:

(22) 824-03-66

lub

RYZYKO ZAWODOWE

CO TO JEST RYZYKO ZAWODOWE?

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

JAKIE KORZYŚCI MA PRACODAWCA Z PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZONEJ OCENY ZAGROŻENIA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY?

 • spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych
 • świadomość pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające
 • zamiast intuicji – świadome zarządzanie poziomem ryzyka
 • uniknięcie dodatkowych kosztów i strat

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

W roku 1996 nastąpiła nowelizacja Kodeksu pracy, dotycząca dostosowania naszych przepisów do przepisów Unii Europejskiej. Wprowadzono między innymi obowiązek “oceny ryzyka zawodowego”, które wiąże się z wykonywaną pracą, a także obowiązek informowania o nim pracowników.

W zaistniałej sytuacji pracodawcy stają przed problemem, jak poradzić sobie z tym zagadnieniem.

KIEDY PRZEPROWADZAMY OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO?

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.
Należy pamiętać, że ocenę ryzyka będziemy przeprowadzać:

 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
 • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
 • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego w zależności od rodzaju zagrożeń, czy specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać profesjonalistom posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zespół specjalistów Aktywu proponuje Państwu fachową pomoc, rzetelność wykonywanych usług, przystępne ceny oraz szybkie terminy realizacji.

Zadzwoń Teraz:

(22) 824-03-66

ANALIZA STANU BHP

Analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP. Można ją porównać do „systemu wczesnego ostrzegania”.

Analiza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwia zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala również usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych kar nakładanych przez uprawnione organy kontroli. Forma i zakres analizy ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta. Może być przeprowadzona jednorazowo lub cyklicznie.

Analiza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje:

 • Problematykę organizacyjno-prawną
 • Pomieszczenia pracy i higieniczno-sanitarne
 • Procesy pracy, stanowiska pracy
 • Profilaktyczną ochronę zdrowia
 • Szkolenia BHP
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Ocenę ryzyka zawodowego
 • Instrukcje BHP
 • Stan bezpieczeństwa pożarowego
 • Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
 • Zalecenia dotyczące poprawy warunków pracy.
$
Analiza ujawnia wszelkie niezgodności z obowiązującymi przepisami!

Zadzwoń Teraz:

(22) 824-03-66
lub

SZKOLENIA

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

INSTRUKTAŻ OGÓLNY

Przeprowadzamy instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionych pracowników.
Zapraszamy, w każdy czwartek o godz. 9:15 do naszego Ośrodka przy ul. Przemyskiej 11a. Istnieje możliwość przeprowadzenie szkolenia w siedzibie klienta w grupach powyżej 10 uczestników.
Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
$
Czas trwania szkolenia: 3godz. lekcyjne.

Zadzwoń Teraz:

(22) 824-03-66
lub

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

Oferujemy szeroki zakres szkoleń otwartych i zamkniętych na które zapraszamy do naszego Ośrodka przy ul. Przemyskiej 11a. Na życzenie Klienta organizujemy kursy wyjazdowe w salach konferencyjnych Zleceniodawców (szkolenia bhp Warszawa – dojazd bezpłatny, szkolenia poza Warszawą dojazd do uzgodnienia).

Zatrudnione przez nas wysoko kwalifikowane i sprawdzone kadry, gwarantują odpowiedni poziom szkoleń oraz miłą i przyjazną atmosferę. Jako regułę przyjmujemy indywidualne podejście do każdej szkolonej przez nas grupy, uwzględniając opinie i potrzeby naszych Klientów. Profesjonalnie i przystępnie prowadzone wykłady zachęcają do wdrażania zdobytej wiedzy w miejscu pracy.

Większość Klientów podjęła z nami stałą współpracę, co świadczy o jakości naszych usług!

W naszej ofercie okresowych szkoleń BHP proponujemy szkolenia dla:

 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • inżynieryjno – technicznych (w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji)

Zadzwoń Teraz:

(22) 824-03-66
lub

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które mogą być zorganizowane zarówno w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Warszawie, przy ul. Przemyskiej 11a, jak również na salach konferencyjnych Zleceniobiorców.
Szkolenie wstępne – przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych pracowników. Celem tego szkolenia jest zapoznanie pracowników z:

 • warunkami ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu,
 • sposobami postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia.
Szkolenie okresowe – przeznaczone dla wszystkich pracowników. Celem tego szkolenia jest zapoznanie pracowników z:

 • obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
 • ugruntowaniem wiedzy w tym zakresie,
 • przygotowanie praktyczne w zakresie postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.

Zadzwoń Teraz:

(22) 824-03-66
lub

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy zawodowych służb ratowniczych, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń. Programy szkoleń opierają się na najnowszych schematach i wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). W czasie wykładów uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną (przystępne schematy postępowania) oraz umiejętności praktyczne (ćwiczenia na manekinie, żywych pozorantach).
Szkolenie składa się z dwóch etapów:

 1. Wykład.
 2. Część praktyczna na manekinie.

Koszt szkolenia zależy od ilości uczestników.

$
Każde szkolenie zakończone jest wydaniem Certyfikatu. Czas trwania: 5 godzin lekcyjnych

Zadzwoń Teraz:

(22) 824-03-66
lub

METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻY STANOWISKOWYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się przeprowadzaniem szkolenia stanowiskowego pracowników w zakładzie pracy, które chcą nabyć praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi.
Organizujemy stacjonarne szkolenia otwarte lub zamknięte, przeznaczone dla danego zakładu pracy, po zapoznaniu się ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia metodą e-learningową.

Zadzwoń Teraz:

(22) 824-03-66
lub

Szkolenia BHP online

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej Platformy Edukacyjnej Aktyw-BHP, która oferuje profesjonalne szkolenia BHP online o najwyższej jakości. Nasze szkolenia wyróżniają się elastycznością i wygodą, pozwalając Państwu dostosować harmonogram szkoleń do indywidualnych potrzeb.

Nasi doświadczeni specjaliści ds. BHP opracowują szkolenia zgodnie z najnowszymi przepisami, zapewniając Państwu kompleksową wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasz zespół ekspertów ds. BHP jest zawsze dostępny, aby pomóc i odpowiedzieć na Państwa pytania.

Oferujemy zarówno wstępne szkolenia BHP dla nowych pracowników wykonujących pracę zdalnie, jak i okresowe szkolenia BHP, aby zapewnić ciągłe podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie. Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo dokument potwierdzający zdobytą wiedzę.

 

Nasza platforma umożliwia naukę w kilku językach, aby sprostać różnorodnym potrzebom naszych klientów. Dodatkowo, nasze konkurencyjne ceny sprawiają, że szkolenia BHP online są dostępne dla każdego przedsiębiorstwa.

Zyskaj dostęp do naszych profesjonalnych szkoleń BHP online w kilku prostych krokach, a następnie ucz się w dogodnym czasie i miejscu.

Czytaj więcej…

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk, E. i M. Skoneczni

NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

Biuro Obsługi

ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa
tel. +48 22 824 03 66
email: info@aktyw-bhp.pl
Godziny pracy: pn.-pt. w godzinach 8:00-16:00

Dane do przelewu

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta bankowego: 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
IBAN: PL 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Z

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

Z

Szkolenia

Koordynator ds. szkoleń
tel. +48 22 822 83 13
e-mail: g.lukaszewicz@aktyw-bhp.pl

 

NAPISZ DO NAS