szkolenie wstępne BHP online

Szkolenie wstępne bhp jest obowiązkowe również w okresie epidemii COVID-19 oraz w czasie zagrożenia epidemicznego. Jednakże w okresie tym dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP w ramach instruktażu ogólnego  drogą elektroniczną.
Możliwość przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP online – z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego potwierdza PIP na swojej stronie internetowej w komunikatach dotyczących problematyki szkoleń BHP w okresie epidemii COVID-19.

Dostęp do szkolenia

Dane dostępowe do szkolenia wstępnego BHP online przekazujemy po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Każdy uczestnik otrzymuje na swój adres e-mail indywidualny login i hasło, które należy zmienić podczas pierwszego logowania. Logowanie do naszej Platformy edukacyjnej BHP jest możliwe całą dobę. Do odbycia szkolenia nie jest wymagana instalacja żadnych dodatkowych programów, wystarczy przeglądarka internetowa. Szkolenie można przerwać w dowolnym momencie używając przycisku „WYJDŹ Z AKTYWNOŚCI” i w każdej chwili wrócić do miejsca, w którym nauka została przerwana.

Wersja językowa

 • Szkolenie w języku polskim
 • Szkolenie w języku angielskim

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna z lektorem.

Szkolenie zawiera

108 – multimedialnych slajdów czytanych przez lektora

7 – modułów tematycznych

15 – quizów pozwalających utrwalić zdobytą wiedzę

Cel szkolenia

Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) ma na celu zapoznanie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zakres tematyczny

Moduł 1 - Istota BHP
 • Definicja pojęcia BHP
 • Obowiązki w zakresie szkoleń BHP
 • System szkoleń BHP
 • Cykliczność szkoleń
 • Charakterystyka i rodzaje instruktaży
Moduł 2 - Prawo pracy
 • Źródła prawa pracy
 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Wewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru
 • Zewnętrzne jednostki kontroli i nadzoru
 • Obowiązki pracodawcy w dziedzinie BHP
 • Obowiązki pracownika w dziedzinie BHP
 • Prawa pracownika
 • Kary porzadkowe
Moduł 3 - Wypadki przy pracy
 • Definicja wypadu przy pracy
 • Podział wypadków ze względu na skutek
 • Rodzaje wypadków
 • Przyczyny wypadków
 • Świadczenia wypadkowe
 • Kiedy ZUS odmawia wypłaty świadczeń?
 • Odszkodowanie od pracodawcy
 • Obowiązki pracodawcy w razie wypadku
 • Choroby zawodowe
 • Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia choroby zawodowej
Moduł 4 - Ergonomia Środowiska pracy
 • Pojęcie ergonomii
 • Czym zjmuje się ergonomia?
 • Komponenty ergonomii
 • Praca przy komputerze (wymogi dotyczące oświetlenia, monitora, klawiatury, biurka, fotela) oraz praca z laptopwem
 • Skutki obciążenia wysiłkiem statycznym
 • Dolegliwości związane z długą pracą przy komputerze
 • Temperatura powietrza w miejscu pracy
 • Pomieszczenia pracy
Moduł 5 - Czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy
 • Obowiązki pracodawcy
 • Klasyfikacja czynników szkodliwych
 • Rodzaje czynników w środowisku pracy
 • Pojęcie NDN i NDS
 • Charakterystyka czynników fizycznych
 • Charakterystyka czynników mechanicznych
 • Charakterystyka czynników chemicznych
 • Charakterystyka czynników psychofizycznych
 • Jak definiujemy ryzyko zawodowe?
Moduł 6 - Pierwsza pomoc przed medyczna
 • Czym jest pierwsza pomoc?
 • O czym musimy pamiętać?
 • Obowiązek udzielania pierwszej pomocy
 • Obowiązek pracodawcy
 • Wyposażenie apteczki
 • Czynności po zaistnieniu wypadku
 • Maseczki do sztucznego oddychania
 • Folia termoizolacyjna
 • Łańcuch przeżycia
 • Zakrztuszenia, krwotok z nosa
 • Krwotok zewnętrzny, złamania, oparzenia
 • Defibrylator
Moduł 7 - Ochrona przeciwpożarowa
 • Definicja pożaru
 • Jak powstaje pożar?
 • Grupy pożarów
 • Podręczny sprzęt gaśniczy
 • Rodzaje gaśnic
 • Oznakowanie gaśnic
 • Obsługa gaśnicy
 • Budowa gaśnic
 • Znaki ewakuacyjne
 • Oznaczenia sprzętu przeciwpożarowego
 • Alarmowanie straży pożarnej

Egzamin

Test jednokrotnego wyboru – 5 pytań

Dokument potwierdzający odbycie szkolenia

„Karta szkolenia wstępnego” w wersji elektronicznej (PDF)

 okres ważności

 • 6 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 • 12 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach

BIURO OBSŁUGI

tel: (22) 824-03-66
e-mail: info@aktyw-bhp.pl

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

NAPISZ DO NAS