Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

MASZ PYTANIA? SPRÓBUJEMY NA NIE ODPOWIEDZIEĆ.

Zadzwoń lub napisz
+48 22 824 03 66
info@aktyw-bhp.pl

Zapraszamy do biura w godz. 8:00-16:00
ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk E. i M. Skoneczni
NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Nasza firma już od długiego czasu zajmuje się prowadzeniem różnego rodzaju szkoleń BHP. W ramach swoich działań oferujemy między innymi okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Tego typu zajęcia mogą być przeprowadzane nie tylko w siedzibie naszej firmy, ale również w siedzibie Klienta zamawiającego szkolenie. Jesteśmy więc w stanie dostosować się do oczekiwań każdej z osób.

Podczas zajęć każdy z pracowników uzupełni swoją wiedzę z zakresu przepisów BHP obowiązujących podczas wykonywania codziennych czynności, zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, a także postępowania w przypadku wystąpienia wypadku lub sytuacji zagrożenia. Całe szkolenie porusza szereg bloków tematycznych, dzięki czemu słuchacze zdobędą kompleksowe informacje dotyczące ochrony zdrowia w zakładzie pracy.

Po zakończonym szkoleniu pracownicy otrzymują stosowny dokument zaświadczający o odbytych zajęciach. Dokument ten jest ważny przez okres 3 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z całością oferty naszej firmy oraz do wybrania najodpowiedniejszych szkoleń BHP dla swoich pracowników.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Ośrodek Szkoleniowy AKTYW-BHP Warszawa ul. Przemyska 11a lok. 35. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta w umówionym terminie.

Cel szkolenia:

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

  • przepisów i zasad BHP związanych z wykonywanà pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Zakres tematyczny:

  1. Regulacje prawne z zakresu BHP, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą.

2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników — z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

3.  Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

czas trwania:

8 godzin (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

 okres ważności szkolenia:

3 lata

 dokument potwierdzający odbycie szkolenia:

Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pacy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.1860 z późn. zm.)

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk, E. i M. Skoneczni

NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

Biuro Obsługi

ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa
tel. +48 22 824 03 66
email: info@aktyw-bhp.pl
Godziny pracy: pn.-pt. w godzinach 8:00-16:00

Dane do przelewu

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta bankowego: 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
IBAN: PL 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Z

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

Z

Szkolenia

Koordynator ds. szkoleń
tel. +48 22 822 83 13
e-mail: g.lukaszewicz@aktyw-bhp.pl

 

NAPISZ DO NAS