wstępne szkolenie BHP

Każdy pracownik podejmujący pracę musi odbyć wstępne szkolenie BHP. Podczas takiego szkolenia, informowany jest o zagrożeniach występujących na stanowisku, na którym będzie pracował. Dowiaduje się również w jaki sposób należy postępować w razie wypadku czy też zaistnienia pożaru.

Ośrodek Szkoleniowy AKTYW-BHP WARSZAWA zaprasza na wstępne szkolenie BHP – instruktaż ogólny.
Zatrudnione przez nas wysoko wykwalifikowane i sprawdzone kadry, gwarantują odpowiedni poziom szkoleń oraz miłą i przyjazną atmosferę. Jako regułę przyjmujemy indywidualne podejście do każdej szkolonej przez nas grupy, uwzględniając opinie i potrzeby naszych Klientów. Profesjonalnie i przystępnie prowadzone szkolenia BHP zachęcają do wdrażania zdobytej wiedzy w miejscu pracy.

W związku z  pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zapraszamy do szkoleń BHP online.
Szczegóły w zakładce
„Szkolenia BHP online”.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Ośrodek Szkoleniowy AKTYW-BHP Warszawa ul. Przemyska 11a lok. 35, w każdy czwartek o godz. 9:15. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta.

Cel szkolenia:

Wstępne szkolenie BHP (instruktaż ogólny) ma na celu zapoznanie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zakres tematyczny:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie BHP
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady BHP pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

czas trwania szkolenia:

3 godziny (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

 okres ważności wstępnego szkolenia bhp:

 • 6 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 • 12 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach

BIURO OBSŁUGI

tel: (22) 824-03-66
e-mail: info@aktyw-bhp.pl

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

NAPISZ DO NAS