Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

MASZ PYTANIA? SPRÓBUJEMY NA NIE ODPOWIEDZIEĆ.

Zadzwoń lub napisz
+48 22 824 03 66
info@aktyw-bhp.pl

Zapraszamy do biura w godz. 8:00-16:00
ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk E. i M. Skoneczni
NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

wstępne szkolenie BHP

Każdy pracownik podejmujący pracę musi odbyć wstępne szkolenie BHP. Podczas takiego szkolenia, informowany jest o zagrożeniach występujących na stanowisku, na którym będzie pracował. Dowiaduje się również w jaki sposób należy postępować w razie wypadku czy też zaistnienia pożaru.

Dla nowo zatrudnionych pracowników polecamy nasze wstępne szkolenie BHP, które jest obowiązkowe. To maximum wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy, skoncentrowane i zaplanowane na 3-godzinny wykład. Jest to ogólny instruktaż na temat przepisów prawa i obowiązujących regulaminów oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Podczas wstępnego szkolenia BHP poruszane są również takie kwestie jak zasady poruszania się po zakładzie, zagrożenia wypadkowe, zasady przydziału odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej, zachowania porządku i czystości czy zasady postępowania w razie pożaru. To bardzo istotne kwestie, które nie mogą zostać pominięte ani zapomniane. Dlatego tego typu szkolenie powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zapraszamy do zapoznania się z dokładnym opisem oferowanego szkolenia; jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami już teraz!

W związku z  pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zapraszamy do szkoleń BHP online.
Szczegóły w zakładce
„Szkolenia BHP online”.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Ośrodek Szkoleniowy AKTYW-BHP Warszawa ul. Przemyska 11a lok. 35, w każdy czwartek o godz. 9:15. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta.

Cel szkolenia:

Wstępne szkolenie BHP (instruktaż ogólny) ma na celu zapoznanie pracownika w szczególności z:

 • podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
 • przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zakres tematyczny:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie BHP
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady BHP pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy — ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska — zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

czas trwania szkolenia:

3 godziny (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

 okres ważności wstępnego szkolenia bhp:

 • 6 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 • 12 miesięcy dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk, E. i M. Skoneczni

NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

Biuro Obsługi

ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa
tel. +48 22 824 03 66
email: info@aktyw-bhp.pl
Godziny pracy: pn.-pt. w godzinach 8:00-16:00

Dane do przelewu

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta bankowego: 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
IBAN: PL 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Z

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

Z

Szkolenia

Koordynator ds. szkoleń
tel. +48 22 822 83 13
e-mail: g.lukaszewicz@aktyw-bhp.pl

 

NAPISZ DO NAS