Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

MASZ PYTANIA? SPRÓBUJEMY NA NIE ODPOWIEDZIEĆ.

Zadzwoń lub napisz
+48 22 824 03 66
info@aktyw-bhp.pl

Zapraszamy do biura w godz. 8:00-16:00
ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk E. i M. Skoneczni
NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Zdobyte doświadczenie pozwala naszej firmie na organizowanie okresowych szkoleń BHP.
Prowadzimy je na rzecz pracowników administracyjno-biurowych, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Oferta naszej firmy to również szkolenia BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

W czasie spotkania poruszamy zagadnienia, takie jak identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w miejscu pracy, organizacja pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ergonomii, a także metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń występujących w środowisku pracy. Szkolenie organizowane jest w naszym ośrodku głównym w Warszawie, jednak istnieje również możliwość przeprowadzenia go w siedzibie Klienta – jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom każdej z osób.

Całe szkolenie składa się z kilku modułów, które w sumie trwają około 16 godzin. Po zakończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje stosowny dokument potwierdzający zdobycie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni często pracują w miejscach, w których pojawia się wiele zagrożeń. Mowa tutaj na przykład o projektantach, konstruktorach, technologach, budowniczych i tym podobnych zawodach. Dlatego kluczowe jest, aby dla uniknięcia zagrożenia wypadkiem w pracy pracownicy znali zasady unikania wypadków. To jednak nie wszystko, ponieważ muszą być również przeszkoleni z odpowiedzialności, która wynika z wykonywanym przez nich zawodem.

Poza tym, do ich zadań należy ocena zgodności wyrobów z zasadami BHP. Powinni poznać system takiego oceniania, a także doskonale znać się na obsłudze i wymaganiach bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Na naszym szkoleniu dla pracowników inżynieryjno-technicznych, uczestnicy będą mogli przyswoić wiedzę w powyższym zakresie. Oferujemy przeprowadzenie go zarówno stacjonarnie (również w siedzibie firmy), jak i online. Zapraszamy do współpracy!

W związku z  pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zapraszamy do szkoleń BHP online.
Szczegóły w zakładce
„Szkolenia BHP online”.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Ośrodek Szkoleniowy AKTYW-BHP Warszawa ul. Przemyska 11a lok. 35. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Klienta w umówionym terminie.

Cel szkolenia:

Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami BHP oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Zakres tematyczny:

1. Regulacje prawne z zakresu BHP:

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczàce:

  • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • wymagań BHP oraz ergonomii dla maszyn i innych urzàdzeń technicznych,
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami BHP,
  • nadzoru i kontroli warunków pracy,

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3.  Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

4. Nowoczesne rozwązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań BHP oraz ergonomii w projektowaniu.

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

czas trwania:

16 godzin (w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut)

 okres ważności szkolenia:

5 lat

 dokument potwierdzający odbycie szkolenia:

Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pacy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz.1860 z późn. zm.)

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk, E. i M. Skoneczni

NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

Biuro Obsługi

ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa
tel. +48 22 824 03 66
email: info@aktyw-bhp.pl
Godziny pracy: pn.-pt. w godzinach 8:00-16:00

Dane do przelewu

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta bankowego: 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
IBAN: PL 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Z

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

Z

Szkolenia

Koordynator ds. szkoleń
tel. +48 22 822 83 13
e-mail: g.lukaszewicz@aktyw-bhp.pl

 

NAPISZ DO NAS