Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

MASZ PYTANIA? SPRÓBUJEMY NA NIE ODPOWIEDZIEĆ.

Zadzwoń lub napisz
+48 22 824 03 66
info@aktyw-bhp.pl

Zapraszamy do biura w godz. 8:00-16:00
ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk E. i M. Skoneczni
NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

ONLINE

Zgodnie z § 11 ust. 5 rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Prowadzący instruktaż powinni być przygotowani dydaktycznie. Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego przygotowuje osoby kierujące pracownikami do przekazania nowozatrudnionemu pracownikowi wiedzy w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy na jego stanowisku. Zatem osoba nieprzeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, nie może go przeprowadzać.

Instruktażu stanowiskowego nie musi przeprowadzać bezpośredni przełożony pracownika, gdyż pracodawca może powierzyć jego przeprowadzenie również innej osobie z kadry kierowniczej, która posiada szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem oferty.

Informacje dotyczące uzyskania dostępu do szkolenia znajdują się na podstronie „Szkolenia BHP Online”

Wersja językowa

  • Szkolenie w języku polskim
  • Szkolenie w języku angielskim

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna z lektorem.

Szkolenie zawiera

81 – multimedialnych slajdów czytanych przez lektora

7 – modułów tematycznych

14 – quizów pozwalających utrwalić zdobytą wiedzę

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i nabycie umejętności metod przygotowania i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie to pokaże jak skutecznie przygotować się do roli nauczyciela i przeprowadzić instruktaż stanowiskowy z nowozatrudnionymi pracownikami, często ze zdobytym już doświadczeniem zawodowym i nawykami zawodowymi (nie zawsze dobrymi).

Zakres tematyczny

1. Podstawy prawne.

2. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu kształcenia.

3. Formy kształcenia.

4. Środki dydaktyczne.

5. Zasady nauczania.

6. Metody nauczania praktycznego.

7. Rola instruktora w nauczaniu.

8. Wytyczne do prawidłowego przeszkolenia pracownika / etapy instruktażu stanowiskowego

Czas trwania szkolenia

Szkolenie powinno być zakończone w ciągu 14 dni od daty rejestracji.

Egzamin

Test jednokrotnego wyboru – 10 pytań

Dokument potwierdzający odbycie szkolenia

„Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego” w wersji elektronicznej (PDF)

okres ważności

Bezterminowo

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk, E. i M. Skoneczni

NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

Biuro Obsługi

ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa
tel. +48 22 824 03 66
email: info@aktyw-bhp.pl
Godziny pracy: pn.-pt. w godzinach 8:00-16:00

Dane do przelewu

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta bankowego: 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
IBAN: PL 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Z

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

Z

Szkolenia

Koordynator ds. szkoleń
tel. +48 22 822 83 13
e-mail: g.lukaszewicz@aktyw-bhp.pl

 

NAPISZ DO NAS