Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

MASZ PYTANIA? SPRÓBUJEMY NA NIE ODPOWIEDZIEĆ.

Zadzwoń lub napisz
+48 22 824 03 66
info@aktyw-bhp.pl

Zapraszamy do biura w godz. 8:00-16:00
ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk E. i M. Skoneczni
NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

szkolenie PPOŻ

ONLINE

Zgodnie z art. 2091 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany nie tylko do zapewnienia środków niezbędnych
do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, ale ma też obowiązek wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w tym zakresie.

Pracownicy wyznaczeni do takich działań nie muszą posiadać żadnych szczególnych kwalifikacji (np. inspektora ochrony przeciwpożarowej). Nie oznacza to jednak, że pracodawca może po prostu wskazać pracownika i poinformować go, że począwszy od dziś będzie odpowiadał
za przeprowadzenie ewakuacji budynku. Takie przedsięwzięcia powinny być poprzedzone przygotowaniem pracownika do nowej roli,
a w szczególności zapoznaniem go z opracowanymi i wdrożonymi procedurami postępowania na wypadek konkretnej sytuacji (np. pożaru), która wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Wskazane byłoby zatem, aby osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników przeszły dodatkowe szkolenie PPOŻ uwzględniające w szczególności: omówienie procedur ewakuacyjnych i systemów alarmowych oraz umiejętność obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Wyznaczone osoby należy poddawać szkoleniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej częściej niż pozostałych pracowników
(np. co 2 lata). Takie postępowanie zapewni, że osoby te będę odpowiednio przygotowane do powierzonych im zadań.

Oferujemy szkolenie PPOŻ, które można wykonać online i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem oferty.

Informacje dotyczące uzyskania dostępu do szkolenia znajdują się na podstronie „Szkolenia BHP Online”

Wersja językowa

  • Szkolenie w języku polskim

Forma szkolenia

Prezentacja multimedialna.

Szkolenie zawiera

124 – multimedialnych slajdów
7 – modułów tematycznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:

  • obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
  • zasadami postępowania w razie powstania pożaru,
  • zasadami prowadzenia ewakuacji.

Zakres tematyczny

1. Podstawowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
2. Podstawowe pojęcia dotyczące warunków spalania.
3. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
4. Zabezpieczenia przeciwpożarowe zakładu pracy.
5. Sprzęt i środki gaśnicze.
6. Zasady prowadzenia ewakuacji pracowników.
7. Oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie powinno być zakończone w ciągu 14 dni od daty rejestracji.

Egzamin

Test jednokrotnego wyboru – 10 pytań

Dokument potwierdzający odbycie szkolenia

„Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w wersji elektronicznej (PDF)

 okres ważności

Bezterminowo

Aktyw s.c. Leszek Łaziuk, E. i M. Skoneczni

NIP: 526 238 17 15
REGON: 016 152 677

Biuro Obsługi

ul. Przemyska 11a lok. 35
02-361 Warszawa
tel. +48 22 824 03 66
email: info@aktyw-bhp.pl
Godziny pracy: pn.-pt. w godzinach 8:00-16:00

Dane do przelewu

Nazwa banku: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta bankowego: 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
IBAN: PL 87 1050 1041 1000 0022 2438 3295
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Z

DZIAŁ MARKETINGU

Elżbieta Skoneczna
kom.: 501 349 993

Z

SPECJALIŚCI

Leszek Łaziuk
kom.: 501 205 085

Marek Skoneczny
kom.: 501 429 844

Z

Szkolenia

Koordynator ds. szkoleń
tel. +48 22 822 83 13
e-mail: g.lukaszewicz@aktyw-bhp.pl

 

NAPISZ DO NAS