Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że odpowiednia pozycja przy biurku dba nie tylko o nasz komfort, ale przede wszystkim o nasze zdrowie. Rozpoczynając pracę w konkretnej firmie lub też w urzędzie, konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi standardami oraz przepisami BHP dotyczącymi prowadzenia czynności przy ekranie komputera. Coraz częściej się jednak zdarza, że dawniej stosowane komputery stacjonarne z osobnymi monitorami są zastępowane laptopami. Czy podlegają one dokładnie takim samym zasadom BHP?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zostało wydane w czasach, gdy laptopów niemalże nie było na wyposażeniu stanowisk pracy biurowej. Sprzęt ten jest traktowany jako urządzenie przenośne, a to oznacza, że nie podlega przyjętym regulacjom. Stanowisko pracy przy monitorze ekranowym ma charakter stały, a to oznacza, że nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której zamiast w komputer z monitorem ekranowym wyposażone jest ono w laptop. Praca przy laptopie jako urządzeniu przenośnym może być prowadzona w różnych miejscach i warunkach (podróże, konferencje, dom). Z założenia więc nie można we wszystkich tych miejscach zapewnić spełnienia obowiązujących norm i przepisów BHP.

Zgodnie z przyjętymi standardami, rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy monitorach ekranowych nie znajduje swojego zastosowania w przypadku:

  • kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,
  • systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
  • systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
  • systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,
  • kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,
  • maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

W tym przypadku laptopy są uznawane za systemy przenośne nieprzeznaczone do użytkowania na danym stanowisku. Oznacza to, że nie podlegają rozporządzeniu, co spowodowane jest przede wszystkim konstrukcją urządzenia. Laptop to spójny zespół komputera, monitora i klawiatury. Tymczasem, jak wynika z przyjętych standardów, klawiatura na stanowisku pracy powinna stanowić osobny element, a jej konstrukcja powinna umożliwiać pracownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy. Akcesorium to powinno mieć możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie od 0 do 15 stopni.

Klawiatura na stanowisku pracy – dlaczego jest tak istotna?

Nie ulega wątpliwości, że na stanowisku pracy wyposażonym w komputer jednym z najczęściej dotykanych przez nas sprzętów jest klawiatura. Przez to, że mamy z nią tak bezpośredni kontakt, powinna charakteryzować się odpowiednimi parametrami technicznymi i wygodą użytkowania. Klawiatura stosowana w laptopach jest całkowicie pozioma, co powoduje, że podczas korzystania z niej konieczne jest użycie większej siły niż ma to miejsce w przypadku akcesoriów z regulacją nachylenia. Ostatecznie może to doprowadzić nawet do schorzenia, które przez specjalistów nazywane jest “zespół cieśni nadgarstka”. Ten stan chorobowy jest spowodowany długotrwałym naciskiem na nerw biegnący w kanale nadgarstka.

Jak ustawić monitor komputera?

Ekran komputera powinien być ustawiony w taki sposób, aby jego górna krawędź znajdowała się na poziomie naszych oczu. Rzeczą oczywistą jest, że ustawiony na biurku laptop tę krawędź ma zbyt nisko, co ostatecznie może doprowadzić do bólu szyi poprzez ciągłe pochylenie głowy w stronę monitora. Rozwiązaniem może okazać się zastosowanie specjalnej podkładki, na której ustawiony będzie laptop. Oczywiście takie usytuowanie sprzętu uniemożliwi wygodne korzystanie z jego klawiatury. W takim przypadku można do niego podłączyć osobną zarówno klawiaturę, jak i myszkę. Dzięki temu możliwe będzie odpowiednie usytuowanie komputera i monitora przy jednoczesnym wygodnym korzystaniu z klawiatury. Będzie to gwarancją wysokiego komfortu i przede wszystkim bezpieczeństwa dla naszego zdrowia. Coraz więcej firm posiadających na swoim wyposażeniu laptopy decyduje się na takie rozwiązanie.