Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

Czy stanowisko pracy wyposażone w laptop musi spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe?

Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że odpowiednia pozycja przy biurku dba nie tylko o nasz komfort, ale przede wszystkim o nasze zdrowie. Rozpoczynając pracę w konkretnej firmie lub też w urzędzie, konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi standardami oraz...

CHARAKTERYSTYKA PRACY W BIURZE

https://www.youtube.com/watch?v=HoTn_3pKXdY W zależności od charakteru pracy biurowej warunki bezpieczeństwa pracy i zagrożenia są różne. Wiadomo, że praca w instytucjach z bezpośrednim, ciągłym kontaktem z interesantami z zewnątrz jest najbardziej męcząca, przy...