Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

W zależności od charakteru pracy biurowej warunki bezpieczeństwa pracy i zagrożenia są różne. Wiadomo, że praca w instytucjach z bezpośrednim, ciągłym kontaktem z interesantami z zewnątrz jest najbardziej męcząca, przy której występują poważne stresy, a ciągły brak czasu (tempo pracy wymuszane przez interesantów) powoduje wykonywanie czynności ruchowych bez należytej uwagi ze strony pracownika narażając go na możliwość powstania wypadku przy pracy.

Są prace biurowe o spokojnym charakterze, samodzielne, bez kontaktu z interesantami i tam narażenie na wypadek lub utratę zdrowia są znikome.

Jednocześnie w tym samym biurze występują stanowiska pracy bardzo uciążliwe, np. działy spraw informatyki – z dużą ilością komputerów, wydziały spraw osobowych, gdzie ciągły kontakt z interesantami z zewnątrz lub praca z uciążliwymi urządzeniami powoduje poważne zagrożenia wypadkowe i chorobowe.

Specyficzne warunki pracy biurowej powodują specyficzne reakcje organizmu ludzkiego, występowanie zmęczenia, znużenia zawodowego, osłabienia tempa pracy, niewłaściwe lub zwolnione reakcje mózgu. Większość prac biurowych stanowią prace statyczne (z fizjologicznego punktu widzenia). Przy pracy statycznej pewne narządy są obciążone nadmiernie, a wskutek braku wysiłku fizycznego w mięśniach powstaje szybko niedobór tlenu. Krwioobieg jest utrudniony, a resynteza produktów przemiany w mięśniach zostaje zwolniona.
W czasie pracy statycznej podnosi się ciśnienie krwi. Obserwuje się zmniejszenie do 50% wydzielania się soku żołądkowego, zahamowania wielu odruchów, przeciągające się nawet do kilku dni. Zapotrzebowanie na tlen w tkance mózgowej jest 15-20 razy większe niż w mięśniach. Również zapotrzebowanie na cukier w mózgu jest kilkakrotnie większe niż w innych narządach. Dlatego przy pracach umysłowych, a zwłaszcza przy pracach połączonych z dużym napięciem nerwowym występuje zmęczenie, które jeżeli przybiera cechy trwałe, może prowadzić do wyczerpania, a więc stanów chorobowych.

Choroby zawodowe wśród pracowników biurowych występują nie mniej często niż w najtrudniejszych zawodach fizycznych. Choroby serca (wskutek permanentnego niedotlenienia), nerwice wywołane przemęczeniem, zniekształcenia kręgosłupa wskutek stale tej samej pozycji ciała przy pracy (księgowi,), wady wzroku – oto tylko niektóre przykłady schorzeń, na które jest narażony człowiek pracujący ,,lekko” przy biurku.

Higiena pracy w biurze ma nie mniejsze znaczenie niż w fabrykach. Lekarze i fizjologowie zwracają uwagę, że u pracownika umysłowego praca mózgu nie ustaje ,,na rozkaz”. Często człowiek zaabsorbowany jakimś problemem czy kłopotami, przedłuża nieświadomie swój wysiłek umysłowy długo poza godziny pracy. Dlatego też wypoczynek pracownika umysłowego musi być tak zorganizowany, aby jego umysł został ,,zajęty” innymi problemami. Odpoczynek aktywny, piesze spacery po świeżym powietrzu, atrakcyjne, odmienne od normalnego trybu życia spędzenie urlopu – właściwe odżywianie – to wszystko zalecenia fizjologów, z którymi powinien być zapoznany każdy pracownik biurowy.

Przeciwdziałanie typowym uciążliwościom

na stanowisku administracyjno –biurowym wyposażonym w komputer

 

Typowe objawy Możliwe przyczyny Zalecane działania
bóle szyi, karku, barków za wysoki stół zastosować stół o wysokości 700-720 mm
nieprawidłowa pozycja (garbienie się) na skutek złej widoczności szczegółów na ekranie. powiększyć wielkość czcionki na ekranie, przysunąć monitor bliżej lub zastosować większy monitor o zmniejszonej rozdzielczości
Nieprawidłowo wyregulowane siedzisko wyregulować wysokość siedziska i kąt oparcia
Nieprawidłowo dobrane siedzisko zastosować fotel z wyższym oparciem
monitor ustawiony na ukos od użytkownika ustawić monitor na wprost użytkownika
za wysoko ustawione siedzisko obniżyć wysokość siedziska
cierpnięcie nóg Nieodpowiednie wyprofilowanie krawędzi siedziska wymienić typ fotela, zastosować podnóżek
bóle nadgarstka i przedramion klawiatura za blisko użytkownika, brak podparcia nadgarstka przesunąć klawiaturę bardziej do przodu, aby nadgarstki opierały się na powierzchni stołu, zastosować fotel z podłokietnikami
klawiatura za wysoko zastosować stół o wysokości 700-720 mm
podłokietniki o nieodpowiednim kształcie zastosować podłokietniki o innym kształcie
bóle oczu, łzawienie zbyt silne oświetlenie w pomieszczeniu zmniejszyć oświetlenie dzienne lub górne, zastosować oświetlenie miejscowe, nastawną lampą na stole
zbyt mały kontrast obrazu na monitorze poprawić ustawienia kontrastu i jasności na monitorze, ew. zastosować filtr szklany na monitor
monitor na tle okna lub odblaski od okien, lamp poprawić ustawienia monitora, zastosować na oknach żaluzje
ładunki elektrostatyczne powodują szybkie osadzanie się kurzu, pogarszającego ostrość obrazu regularnie czyścić ekran monitora i okulary używane do pracy
zbyt jaskrawe kolory obrazu (znak-tło) na ekranie monitora zmienić zestaw używanych kolorów na ekranie monitora na mniej jaskrawy
bóle głowy przemęczenie wzroku na skutek niewłaściwego oświetlenia wyeliminować odblaski i nadmiar światła dziennego, skorygować oświetlenie stanowiska
podrażnienie błony śluzowej, zmiany skórne, alergie wpływ ładunków elektrostatycznych gromadzących się na monitorze zastosować filtr szklany lub zastosować niskoemisyjny atestowany monitor
zbyt mała wilgotność powietrza zastosować nawilżacz powietrza by utrzymywać 40-60% wilgotności względnej
wpływ ładunków elektrostatycznych, ozonu lub innych substancji chemicznych z drukarki, kserokopiarki, tworzyw przenieść drukarkę (kopiarkę, inne urządzenia) dalej od użytkownika, częściej wietrzyć pomieszczenie, usunąć sztuczne wykładziny