Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, nadszedł zdecydowanie odpowiedni moment, aby skoncentrować się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w miejscach zatrudnienia. Jednym z kluczowych elementów dbałości o warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie są regularne okresowe szkolenia BHP.

Wznowienie okresowych szkoleń BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., od 1 lipca 2023 roku zniesiono stan zagrożenia epidemicznego. W wyniku tych zmian, przywrócony został obowiązek przeprowadzania zawieszonych w czasie pandemii okresowych szkoleń BHP. Wznowienie tych szkoleń to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale przede wszystkim działanie mające na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy. Szkolenia BHP stanowią istotny element prewencji w zakresie wypadków oraz chorób zawodowych, a także podnoszą świadomość pracowników na temat ryzyka związanego z wykonywaną pracą.

Ustawa COVID-owa a terminy okresowych szkoleń BHP – Kto jest objęty terminem 180 dni?

Na mocy postanowień art. 12e ust. 2 ustawy COVID-owej, określono termin przeprowadzenia szkolenia okresowego z zakresu BHP dla pracowników, których obowiązek szkoleniowy przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w ciągu 30 dni od odwołania tego stanu. Termin ten został ustalony na 180 dni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, czyli do 28 grudnia 2023 roku.

Warto podkreślić, że powyższe przepisy odnoszą się wyłącznie do pracowników, którzy mieli obowiązek odbycia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP w okresie od 20 marca 2020 roku do 31 lipca 2023 roku. Dla tej grupy osób istniała możliwość uzupełnienia zaległych szkoleń w ciągu 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Należy jednak też zaznaczyć, że pracownicy, których zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu BHP wygasają po 31 lipca 2023 roku, nie mają możliwości skorzystania z przedłużonego terminu na uzupełnienie szkolenia, zgodnie z przepisami ustawy COVID-owej. Podobnie, zaświadczenia, które utraciły ważność przed dniem 20 marca 2020 r. nie są objęte regulacjami ustawy. Wobec tych pracowników, konieczne jest przestrzeganie standardowych terminów związanych ze szkoleniami BHP.

Brak szkolenia BHP – Kara grzywny

W sytuacji niedopełnienia powyższych obowiązków zgodnie z art. 283 § 1 Kodeksu pracy, pracodawcy narażają się na możliwość nałożenia sankcji finansowej, która może wynieść od 1 000 do 30 000 złotych. Wysokość grzywny zależy zazwyczaj od stopnia naruszenia przepisów.

Istotne jest, że kara ta nie jest uzależniona od wystąpienia konkretnego wypadku w miejscu pracy związanego z brakiem szkolenia BHP. Samo zaniedbanie szkoleń BHP jest wystarczające do nałożenia kary na pracodawcę.

Jak i gdzie zaktualizować zaległe szkolenia BHP

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do podjęcia działań mających na celu wznowienie i aktualizację okresowych szkoleń BHP w swoich firmach. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług szkoleniowych, które są dostosowane do różnych potrzeb i preferencji.

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oferujemy okresowe szkolenia BHP w naszej sali konferencyjnej. Czekamy na Państwa w każdy czwartek o godzinie 9:00
w dogodnej lokalizacji w Warszawie, przy ul. Przemyskiej 11a lok. 35. Formularz zgłoszeniowy online dostępny jest tutaj.

Dla pozostałych grup zawodowych proponujemy wygodne szkolenia BHP online na naszej Platformie Edukacyjnej Aktyw BHP. Dostępne są przez całą dobę, dostosowując się do Państwa harmonogramu. Formularz zgłoszeniowy online dostępny jest tutaj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty szkoleń BHP, zachęcamy do kontaktu.

Szkolenia BHP – Podstaw prawna

Dokumentem normatywnym regulującym kwestie szkoleń BHP jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1960).

Dokumentem określającym termin wykonania zawieszonych w czasie pandemii szkoleń okresowych BHP jest Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – art. 12e ust. 2

Podsumowanie

Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, pracodawcy zobowiązani są do wznowienia zawieszonych podczas pandemii okresowych szkoleń BHP. Ostateczny termin uzupełnienia tych szkoleń został ustalony na 28 grudnia 2023 roku, stanowiący nieprzekraczalny termin do zrealizowania tego istotnego obowiązku. Pracodawcy powinni podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby wszyscy pracownicy ukończyli wymagane szkolenia BHP przed upływem tego terminu.