Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

W ostatnich latach, COVID-19 wprowadził wiele zmian w naszym życiu i codziennych obowiązkach. Jednym z obszarów, których to dotknęło, są profilaktyczne badania lekarskie pracowników. Warto przypomnieć, jakie zmiany wprowadzono w tym zakresie oraz jakie obowiązki pracodawców i pracowników czekają w świetle odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Rodzaje badań i ich zawieszenie podczas pandemii

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników obejmują badania: wstępne, okresowe i kontrolne. Przez dłuższy czas, w trakcie epidemii COVID-19, badania okresowe były zawieszone, a pracodawcy nie mieli obowiązku kierowania swoich pracowników na te badania. Jednak sytuacja uległa zmianie.

Przywrócenie obowiązku badań okresowych

Z dniem 1 lipca 2023 roku odwołano stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza dla pracowników i pracodawców? Otóż, od tego momentu przywrócono obowiązek realizacji zaległych badań profilaktycznych. Pracodawcy są zobowiązani jak najszybciej skierować pracowników na badania okresowe, pracownicy z kolei powinni niezwłocznie przystąpić do ich wykonania. Warto jednak zaznaczyć, że orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku, zachowują ważność. Jednak nie dłużej niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Oznacza to, że zgodnie z art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin ważności orzeczeń lekarskich został przedłużony do dnia 28 grudnia 2023 roku.

Rola profilaktycznych badań lekarskich

Profilaktyczne badania lekarskie odgrywają istotną rolę w dbaniu o zdrowie pracowników. Po okresie pandemii COVID-19, przywrócenie tych badań stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla wszystkich pracowników.

Wczesne wykrywanie i prewencja

Warto podkreślić, że badania te nie stanowią jedynie formalności, są również doskonałą okazją do wczesnego wykrycia potencjalnych problemów zdrowotnych oraz podjęcia działań prewencyjnych. Obecnie, gdy mamy możliwość powrotu do regularnych badań, zadbanie o zdrowie jest priorytetem, a jednocześnie wspomaga tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.

Podsumowując, powrót okresowych badań lekarskich to pozytywna zmiana, która pozwoli dbać o zdrowie pracowników i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikiem czy pracodawcą, warto zadbać o siebie i innych.