Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

17 listopada 2023 roku nastąpiła istotna zmiana w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Szczegóły tutaj. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367) wprowadziło nowe wytyczne, nakładając obowiązek zweryfikowania istniejących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Dostosowanie stanowisk pracy i ocena ryzyka zawodowego po zmianie przepisów

Nowe przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek dostosowania stanowisk pracy z monitorami ekranowymi do zaktualizowanych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym istniejące stanowiska muszą być poddane weryfikacji i dostosowane do nowych regulacji.

Aby skutecznie wdrożyć te zmiany, pracodawca powinien podjąć szereg działań, z których kluczowym etapem jest przeprowadzenie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Aktualizacja ta powinna uwzględniać nowe regulacje i standardy dotyczące pracy przy monitorach ekranowych.
Po przeprowadzeniu aktualizacji oceny ryzyka zawodowego pracodawca powinien podjąć kroki w celu dostosowania istniejących stanowisk pracy do nowych wymagań BHP. Może to obejmować zakup ergonomicznych krzeseł z regulowanymi podłokietnikami, podstawek pod laptopy oraz dodatkowych klawiatur i myszy. Ponadto, istotne jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i organizacji przestrzeni roboczej.
W przypadku nowo tworzonych stanowisk, projektowanie powinno odbywać się zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa, zapewniając optymalne warunki pracy od samego początku.

Częstotliwość przeprowadzania oceny ryzyka: Polska Norma PN-N-18002:2000 w praktyce

Polska Norma PN-N-18002:2000 daje jasne wytyczne. Proces oceny ryzyka jest traktowany jako ciągły, wymagający systematycznego monitorowania i dostosowywania do zmieniających się warunków/przepisów. Zalecane jest przeprowadzanie oceny ryzyka okresowo. Zwłaszcza istotne jest to po zmianie przepisów lub gdy informacje używane do oceny stały się przestarzałe.

Co zrobić, gdy po zmianie przepisów ocena ryzyka jest nieaktualna?

Pracodawcy powinni przeanalizować dotychczasową ocenę ryzyka zawodowego dla istniejących stanowisk pracy oraz sprawdzić, czy ta ocena jest zgodna z aktualnymi wymaganiami. W przypadku stwierdzenia, że wyniki wcześniejszej oceny ryzyka są nieaktualne, konieczne jest przeprowadzenie jej aktualizacji, uwzględniając nowe warunki i przepisy. Jest to kluczowe działanie, mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa i higieny pracy na najwyższym poziomie.

Aktualizacja informacji dla pracowników

Pracodawcy mają obowiązek zweryfikować, czy informacje przekazane pracownikom dotyczące analizy ryzyka są aktualne. W przypadku konieczności aktualizacji, pracownicy powinni być poinformowani o zmianach i zobowiązani do ponownego zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego. To również moment na aktualizację oświadczeń pracowników, które powinny zawierać zobowiązanie do przestrzegania zaktualizowanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podsumowanie

Wprowadzenie nowych przepisów BHP wymaga aktywnego podejścia pracodawców do oceny ryzyka zawodowego. Regularne aktualizacje i dostosowywanie stanowisk pracy są kluczowe dla utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pamiętajmy o regularnych aktualizacjach oceny ryzyka zawodowego, które stanowią fundament skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy.

 

Jeśli Państwa firma potrzebuje profesjonalnej pomocy w zaktualizowaniu oceny ryzyka zawodowego, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z nami. Nasza wykwalifikowana kadra ekspertów specjalizuje się w kompleksowej analizie środowiska pracy, identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz opracowywaniu skutecznych strategii bezpieczeństwa. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dostosować ocenę ryzyka do najnowszych standardów.
Niezwłoczny kontakt z nami pozwoli Państwu skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia, co przyczyni się do efektywnego zarządzania ryzykiem w Państwa przedsiębiorstwie.