Zapraszamy do kontaktu: +48 22 824-03-66 info@aktyw-bhp.pl

W dzisiejszych czasach wiele zawodów wymaga korzystania z komputerów, zwłaszcza laptopów, przez znaczną część dnia pracy. Pracownicy spędzają godziny przed ekranem, co może prowadzić do problemów zdrowotnych związanych z ergonomią stanowiska pracy. Dlatego też, od 17 listopada 2023r. będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Przepisy te wprowadzają ważne zmiany zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Ergonomia stanowiska pracy z laptopem

Nowością jest wprowadzenie regulacji dotyczących ergonomii pracy w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Co to oznacza? Jeśli praca polega na korzystaniu z laptopa przez przynajmniej połowę dnia pracy, to pracodawca musi zapewnić odpowiednie wyposażenie, które ułatwi pracę i zadba o zdrowie pracownika.
Zgodnie z nowymi przepisami, stanowisko pracy, na którym pracownik używa laptopa, powinno być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę, umożliwiającą ustawienie ekranu na odpowiedniej wysokości. To ważne, aby uniknąć niewygodnych ruchów głowy i szyi. Ponadto, pracodawca musi dostarczyć dodatkową klawiaturę i mysz, co przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy i zapobiegnie potencjalnym problemom zdrowotnym.

Nowe przepisy w praktyce

Te zmiany w wyposażeniu stanowiska pracy będą obowiązkowe tylko w przypadku, gdy pracownik używa laptopa przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Dla systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy oraz dla pracowników, którzy korzystają z laptopa przez mniej niż połowę dobowego wymiaru czasu pracy, nowe przepisy nie nakładają obowiązku zmian w wyposażeniu stanowiska pracy.

Przestrzeń pracy i lokalizacja stanowiska

Nowe przepisy kładą również nacisk na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni pracy, umożliwiającej umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych. To ważne dla zachowania wygody i efektywności pracy. Ponadto, stanowisko pracy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby dostęp do niego był swobodny.

Zniesienie wymogu warstw antyodbiciowych i filtrów

Co ważne, nowe przepisy znoszą wymóg stosowania warstw antyodbiciowych lub filtrów na ekranach. To oznacza, że pracodawcy nie muszą już inwestować w te dodatkowe elementy wyposażenia.

Ochrona wzroku – refundacja nie tylko za okulary, ale też za szkła kontaktowe

Kolejnym ważnym punktem jest obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, jeśli badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą taką potrzebę. To ważne, aby dbać o wzrok pracowników i zapewnić im komfort pracy.

Termin wdrożenia

Nowe przepisy, które wchodzą w życie 17 listopada 2023 roku, nakładają na pracodawców obowiązek dostosowania stanowisk pracy do nowych wymogów. Mają oni czas na przeprowadzenie niezbędnych zmian przez okres 6 miesięcy od daty wejścia w życie tych regulacji. Oznacza to, że do 17 maja 2024r. pracodawcy muszą zapewnić, aby stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe spełniały wszystkie nowe standardy i normy określone w przepisach.

Wprowadzenie tych zmian to krok w kierunku poprawy ergonomii pracy i zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do wykonywania obowiązków zawodowych. Dla pracodawców oznacza to konieczność dostosowania stanowisk pracy, a dla pracowników – lepsze warunki do efektywnej i przede wszystkim bezpiecznej pracy. Ergonomia stanowiska pracy staje się coraz ważniejsza, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę osób pracujących zdalnie. Dlatego też, nowe przepisy są krokiem we właściwym kierunku.